Consultoria acústica


Consultoria acústica

Disseny acústic d’espais: Sales polivalents, teatres, auditoris.
Disseny acústic d’estudis de so
Projectes Acústics en edificació – Acústica arquitectònica
Compliment del DB-HR del CTE o altres normatives o Certificacions
Projecte d’impacte Acústic d’activitats
Projectes de Condicionament Acústic i d’aïllament acústic.

Formació a mida per a empreses

Ens adaptem a les necessitats específiques de cada empresa per a donar ela formació que necessiten del camp de l’acústica. Ja sigui fonaments teòrics, posada en obra, comportament dels materials, normativa acústica, etc.
Col·laboració amb empreses per a recerca de nous materials, solucions i dissenys que aportin innovació en l’aplicació acústica.

Equipament & Software

Tenim equipament propi i homologat per a fer mesuraments acústics.
Tenim softwares específics d’acústica per a calcular i simular cada projecte.